Vítejte

Volby do AS FI MU a AS MU pro období 2015-2018

Program pro AS FI v bodech

Program pro AS MU v bodech

Co mohu nabídnout, co podporuji

Senát nemůže vše. Hlavní síla mandátu spočívá v tom, že slovo člověka dostane váhu. A tuto váhu hodlám využívat při prosazování své vize, jak by mělo studium a život na fakultě a univerzitě vypadat. Mohu nabídnout:

Rychlé odkazy

Dosavadní výsledky

Většina níže uvedeného je práce celého kolektivu Studentské komory či komise, individuální přínos mohu jen těžko hodnotit. Vím ale kde jsem byl, o čem jsem mluvil a do čeho jsem se snažil protlačit své myšlenky a nápady.

Univerzitní senát

V posledních 3 letech jsem měl příležitost být v centru dění takových událostí jako řešení (a pád) novely vysokoškolského zákona, prosazovaného exministrem školství Dobešem. Byl jsem u puče na ústavu výpočetní techniky, který hrozil destabilizovat IT služby na univerzitě a aktivně jsem obcházel a zjišťoval pohledy zapojených a poškozených osob. Hlasoval jsem pro akvizici kina Scala univerzitou. Účastnil jsem se debaty o restrukturalizaci předmětové ankety (již tento semestr potkáte novou předmětovou anketu; práci na ní začala již předchozí studentská komora AS MU). Aktivně jsem se zapojoval do diskuze o schvalování poplatků za studium na celé MU uvnitř Studentské komory AS MU. Organizoval jsem návštěvu a výměnu zkušeností ze zasedání s jinou českou vysokou školou (Masarykova univerzita je jednou z málo škol kde jsou studenti považováni za aktivní a rovnocenné partnery).

Fakultní senát

S koncem 1. etapy dostavby máme opět bufet. Není to ovšem mou zásluhou. Zásluhy na současném řešení nese paní tajemnice, doktorka Bartošková. I přesto že nejde o zařízení menzy ale zkouším s prodávající najít způsoby jak rozšířit a zvalitnit sortiment. Hlasoval jsem pro navrácení poplatků za studium na původní výši, neboť příjmy do stipendijního fondu během výpadku byly 5x nižší než obvyklé výdaje. Vzhledem ke způsobu plnění stipendijního fondu bychom za chvíli neměli ani na prospěchová, ani na mimořádná stipendia.

Komise pro stravovací politiku MU

Už od roku 2011 zasedá Komise pro stravovací politiku Masarykovy univerzity. Za tuto dobu se změnilo mnoho věcí, v menzách si můžete dát zlevněné jídlo známé jako studentský speciál (bohužel, kvalita, suroviny a konzistence je stále nedořešenou otázkou); ohodnotit menzu v ISu (či poslat podnět k aktuálnímu řešení). Dopřát si jako přílohu v páře vařenou zeleninu či přílohový talíř. Najít na webu SKM jídelníček, který opravdu odpovídá tomu co najdete v menze. I díky činnosti této komise jsou v počtu vydaných porcí menzy MU 1. v republikovém žebříčku a inspirací pro jiné vysoké školy a jejich studenty (například VŠB či VŠPJ). Věděli jste, že jako studenti si můžete vyřídit studentskou slevu i na menzy jiných univerzit (kanceláře stravovacích provozů)?

Ubytovací komise MU

Již brzy... Čtěte: komise zasedá jednou ročně; letos ještě nezasedala. Již teď ale usiluji o zpřístupnění informací o nákladech na energie a jak se promítají do nájmu. Všude jinde má nájemník možnost ovlivnit svůj nájem nižší spotřebou, proč by ji nemohl mít i tady?

Program zblízka

Intenzivnější výuka

Nacházím se těsně před magisterskými státnicemi a přihláškou na doktorské studium. Nemohu ale říci že by mi navazující magisterské studium nějak výrazně rozšířilo obzory vůči tomu, co jsem se naučil na bakalářském. Stav, kdy mi je v rámci povinných předmětů postupně vysvětleno AB, BC na bakalářském stupni a AC na magisterském rozhodně není uspokojivý. Překryvy mezi předměty stejného stupně také ne. Proto jsem za méně předmětů, které ale budou lépe ohodnoceny a nebudou se v nich opakovat neustále tytéž základní informace.

Reorganizace oborů

Již v posledních doplňovacích volbách jsem se zmínil, že máme mnoho oborů. V režii vedení fakulty se připravuje materiál, který by současný počet zredukoval. Současně, nově připravovaná vnitřní norma o studijních programech zavádí oborovou radu i pro bakalářské a navazující magisterské obory. Zastoupeni v ní budou i studenti. Tyto změny ale nebudou mít výrazný efekt, pokud nezačnou garanti oborů věnovat netriviální část své práce právě výkonu funkce garanta. Pokud chceme mít kvalitní studium a smysluplné obory, nelze očekávat že garantování oboru bude jen přilepšení či vedlejšák. Mějme plnohodnotné garanty, ne garanty jen naoko.

Stipendia a poplatky

Budu podporovat zvýšení doktorských stipendií a stipendií podporujících kvalitní tvůrčí výsledky studentů. V posledních měsících sice došlo ke zvýšení prospěchových stipendií. U stipendií, oceňujících studenty pracující daleko nad rámec svých studijních povinností, lze naopak pozorovat jistý pokles. Pokud nemáme seškrtat stávající stipendia, ani zvyšovat poplatky, je potřeba najít pro stipendijní fond i jiné zdroje. Jsou opravdu dobré známky cennější než dobré výsledky?

Vedení univerzity není nakloněno změnám v poplatkové agendě. Naštěstí ale novela zákona o vysokých školách přináší změny jako zrušení povinnosti platit poplatek za neúspěšné studium dokončením studia stejného stupně. I přesto ale bude potřeba ještě spousta práce, aby byly vnitřní předpisy ke studentům férovější. Na FI se od roku 2003 nezměnila výše poplatků. Vzhledem k vývoji na univerzitě není nereálné očekávat požadavek na zvýšení. Pro bezdůvodné zvýšení „proto že už jsme dlouho nic nezvedli“ ale ruku nezvednu.

Usměrnění dopadů novely zákona o vysokých školách

Současný vývoj zákona o vysokých školách naznačuje že bude v dohledné době přijat. Toto povede k nutnosti změnit vnitřní předpisy univerzity. Toto dá prostor pro manipulaci s ustanoveními upravujícími práva studentů. A bude na studentské komoře, aby práva studentů ochránila. Zde budou potřeba lidé, kteří se ve vnitřních předpisech orientují.

Výběr poplatků a související pravomoci

Výsledkem rozsudku nejvyššího správního soudu nebylo jen dočasné skokové snížení poplatků za studium na zákonné minimum. Výši poplatků nyní schvaluje velký senát na základě návrhu rektora. Pokud to v budoucnu zákonná úprava umožní, bude žádoucí tuto pravomoc vrátit fakultám. Jsou to fakulty kdo nakládá se stipendijním fondem a tedy by to měly být i fakulty, kdo řídí jeho plnění. Konec konců, možná se při této příležitosti povede konečně vyjednat plnohodnotný simulátor poplatků v ISu.

Výměna zkušeností mezi fakultami

Nedávno jsem na Konferenci akademických senátorů slyšel, že MU je škola kde -- jako na jedné z mála -- vnitřní mechanismy fungují. Jeden z mých spolukandidátů poznamenal (parafrázuji): problém FI je, že funguje takřka bezproblémově. To jsou ovšem zkušenosti a znalosti, které je potřeba šířit. Jedna z fakult MU měla v podmínkách prijímacího řízení klauzuli, která neumožňovala dostavit ke složení přijímacích zkoušek na navazující studium bez diplomu z předchozího studia. Jenže státnice byly až po přijímačkách. Jinde studenti čekají na opravu testu i několik týdnů (ano, místy i na FI). Toto jsou problémy které někde existují a někde jinde na ně existují fungující řešení. Vyměňme si co víme a zlepšeme tak zacházení se studenty.

Co může senát?

Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.) definuje pravomoci AS fakulty zejména jako kontrolní -- senát se tedy neúčastní aktivně tvorby (vnitrofakultních) předpisů ani rozhodnutí děkana, může je ale schválit či zamítnout. Nicméně praxe ukazuje, že je znakem dobře fungující akademické obce, pokud je senátor přinejmenším vedením vyslechnut. Senát je tedy nejvýše zákonem ukotveným místem kde se mohou ve fakultním vedení studenti projevovat. Důležitou funkcí senátu jsou usnesení -- ačkoliv senát nemůže o věcech mnohdy rozhodovat, usnést se může na čemkoliv. Ti kteří byli na fakultě v lednu 2012 si jistě vzpomenou na shromáždění akademické obce fakulty a postoj fakulty k situaci na ústavu výpočetní techniky (prohlášení AS FI ZDE).

Zkrátka a jednoduše, vše co nabízím je spousta nudné a nezáživné práce při domlouvání různých věcí. Ne vždy se to povede, ale o to větší radost z toho jeden má když pak něco funguje lépe.

Lukáš Ručka, ku příležitosti voleb do AS FI MU a AS MU, 2014

© Lukáš Ručka 2014